Norrköpings Suzukiförening

Norrköpings Suzukiförening - Styrelse och valberedning 2016

Här finner du information om vilka som sitter i styrelsen samt valberedning, kontaktuppgifter samt deras ansvarsområden. I mejladresserna är @-tecknet utbytt mot [a] för att försvåra för automatisk spam.

Namn/Funktion E-post Telefon Ansvarsområde
Ordförande
Sonja Vrieze
info[a]norrkopingsuzuki.se 0704-15 88 46  
Kassör
Jeanette Gränjefors
kassor[a]norrkopingsuzuki.se 0766-47 20 59
Sekreterare
Susanna Hjerpe
info[a]norrkopingsuzuki.se  
Ledamöter:      
Mark Deniz mediaansvarig[a]norrkopingsuzuki.se   Media
Katarina Sperling    
Moa Eriksson    
Oxana Dek    
Magnus Holmgren    

Styrelsen behöver ständigt förnyas och därför ber vi er alla att se styrelsearbetet som en möjlighet att aktivt vara med och jobba för våra barns bästa. Mandatperioden är vanligtvis 2 år och styrelsen träffas kvällstid ungefär en gång i månaden på Kulturskolan då även lärarna brukar vara med.

Våra viktigaste uppgifter är att planera för läger, Suzukidag och konserter samt att söka bidrag till vår verksamhet. Ingen av oss är några styrelseproffs utan vi är helt vanliga föräldrar.

Du kan stödja föreningen genom till exempel punktinsatser av olika slag vid större arrangemang. Om vi hjälps åt behöver inte arbetet bli så betungande.