Norrköpings Suzukiförening

Norrköpings Suzukiförening - Styrelse och valberedning 2018

Här finner du information om vilka som sitter i styrelsen samt valberedning, kontaktuppgifter samt deras ansvarsområden. I mejladresserna är @-tecknet utbytt mot [a] för att försvåra för automatisk spam.

Namn/Funktion E-post Telefon Ansvarsområde
Ordförande
Magnus Holmgren
info[a]norrkopingsuzuki.se 0736 33 29 64
Kassör
Johanna Tafvelin
kassor[a]norrkopingsuzuki.se
Sekreterare
Susanna Hjerpe
info[a]norrkopingsuzuki.se
Ledamöter:      
Mark Deniz mediaansvarig[a]norrkopingsuzuki.se Media
Moa Eriksson fika[a]norrkopingsuzuki.se Fika
Oxana Dek
Katarina Stensen
Valberedning:      
Sonja Vrieze
Niclas Gustavsson

Styrelsen behöver ständigt förnyas och därför ber vi er alla att se styrelsearbetet som en möjlighet att aktivt vara med och jobba för våra barns bästa. Mandatperioden är vanligtvis 2 år och styrelsen träffas kvällstid ungefär en gång i månaden på Kulturskolan då även lärarna brukar vara med.

Våra viktigaste uppgifter är att planera för läger, Suzukidag och konserter samt att söka bidrag till vår verksamhet. Ingen av oss är några styrelseproffs utan vi är helt vanliga föräldrar.

Du kan stödja föreningen genom till exempel punktinsatser av olika slag vid större arrangemang. Om vi hjälps åt behöver inte arbetet bli så betungande.