Norrköpings Suzukiförening

Suzukimetoden™

Musikundervisning genom suzukimetoden är baserad på principen att alla barn har förmågor och dessa förmågor kan utvecklas och förbättras genom en närande omgivning. De flesta barn lär sig prata sitt eget språk relativt enkelt och om samma naturliga inlärningsprocess används för att lära sig andra färdigheter, kan dessa förvärvas lika framgångsrikt. Suzuki kallade denna process för modersmålsprincipen och hela pedagogiksystemet för "Talent Education"

Shinichi Suzuki (1898-1998) föddes i Japan och studerade musik från väst i Tyskland på 1920-talet. Han började först utbilda små barn i Japan på 30-talet och utvecklade sedan ytterligare sina idéer och sin filosofi inom utbildning under efterkrigstiden. Hans sätt att utbilda har nu spritt sig till många delar av världen och har visat sig allt mer framgångsrik överallt. Eftersom han var violinist applicerade han först sina idéer på fiolutbildning, men det har sedan använts inom musikutbildning på många andra instrument, inom utbildning på förskolor och inom andra mer generella områden t.ex. matematik.

De viktiga beståndsdelarna i Suzukis syn på instrumentalutbildning inkluderar följande:

  • en tidig start (3-4 år är normal i de flesta länder)
  • vikten av att lyssna på musik
  • att lära sig spela innan man lär sig läsa
  • en aktiv föräldraroll
  • en närande och positiv inlärningsmilö
  • en hög standard på utbildningen av speciellt utbildade lärare
  • vikten av att frambringa en vacker ton på ett balanserat och naturligt sätt
  • en kärnrepertoir som används av suzukielever över hela världen
  • social interaktion med andra barn: suzukielever över hela världen kan kommunicera genom musikspråket

Mål för Suzukimetoden

Suzukimetoden har gjort det möjligt för många barn att spela musik på en mycket avancerad nivå. Ett stort antal Suzukiutbildade elever har blivit högt uppskattade professionella musiker. Målet är dock inte att få fram proffsmusiker, tonvikten ligger på barnets hela utveckling, på utbildning genom musik. Dr. Suzuki själv sa alltid att det var hans önskan att utveckla de mänskliga kvalitéerna i barnet. Vid varje tillfälle försökte han påverka politiker, lärare och föräldrar för att försäkra sig om att hela barnets potential utvecklades:

"Jag önskar - om jag får - att utbildning förändras från ren instruktion till utbildning i ordets rätta bemärkelse - utbildning som inpräntar, tar fram, utvecklar den mänskliga potentialen, baserad på barnets utveckling. Det är därför jag är hängiven i mina ansträngningar att vidareutveckla "Talent Education": vad ett barn utvecklas till beror helt och hållet på hur barnet utbildas. Min önskan är att alla barn på denna jord blir bra människor, glada människor"

Länk till Svenska Suzukiförbundets webbplats med beskrivning av Suzukimetoden (PDF-fil)