Norrköpings Suzukiförening

Här hittar du information om de lärare som utbildar enligt Suzukimetoden.

Suzukilärare

Namn/Bild Instrument Utbildning mm Telefon E-mail
Päivikki Wirkkala-Malmqvist

Päivikki Wirkkala-Malmqvist

Violin & Viola Studerat vid Sibelius Akademin i Helsingfors 1979-1986 (solist- och pedagogexamen) Studerat suzukimetodik i Finland, Sverige, Danmark och i USA. Har ESA:s suzukinivå 5.
Läsåret 07-08 jobbar jag 50% på Kungliga Musikhögskolan (lektor i stråkmetodik), 30 % på musigymnasiet och 30% på Kulturskolan samt leder gruppen Con Amore.
073-5679650
Ing-Marie Kettel-Andersson

Ing-Marie Kettel-Andersson

Violin & Viola Har ESA:s Suzukinivå 1, 2, 3 på violin & viola. 0121-23124
Sonja Nichols

Sonja Nichols

Violin & Viola Högskoleexamen på Musikerlinje (violin)
Musikhögskolan i Malmö 1985-1990
Master of Fine Arts in Music Performance (Violin)
Southern Illinois University at Edwardsville 1990-1992
Suzukiutbildning:
Nivå 1-5 (violin)
Nivå 1-3 (viola)
011-288662
Åsa Sunnerstam

Åsa Sunnerstam

 

Violin & Viola 4-årig violapedagutbildning vid Musikkonservatoriet i Stavanger, Norge.
Nivå 1,2,3 i Suzukimetodik på violin och viola.
011-171338
Foto:Lotti Odenhall

Lotti Odenhall

 

Violin & Viola Utbildad violinpedagog.
Arbetar på Musikskolan i Finspång, har sommarlärarkurser bok 1-4 i Suzukimetodik.
011-123421
Emma Johansson

Emma Johansson

 

Cello, kontrabas Suzukinivå 3, undervisar även på kontrabas, men har ingen suzukinivåutbildning på det. 011-131284
Björn Sunnerstam

Björn Sunnerstam

 

Tvärflöjt Studerade först Musikvetenskap vid Uppsala Universitet, därefter 4-årig instrumental/ensemblelärarutbildning vid Musikhögskolan i Stockholm (huvudinstrument flöjt). Flöjtpedagog på Färöarna under tre års tid, därefter fortbildning i Manchester och Stavanger. Undervisade även på flera norska musikskolor, bl.a i Stavanger i fem år. Suzukiflöjtutbildning nivå 1, 2, 3 på Musikhögskolan i Malmö (Lunds Universitet). 011-171338
Irena Söderlund

Irena Söderlund

 

Piano Ubildad pianopedagog i Stockholm 1980.
Suzuki nivåutbildning piano 1-2 Örebro och Malmö.
Musik Mind Games nivå 1 i Jönköping 2006.
0155-97652
Eva Ekdahl

Eva Ekdahl

 

Piano Tog pianopedagogexamen 1979.
Började med Suzukiutbildning 1995. Jag har 3 nivåer.
011-101310

Lärarnummer på Kristinaskolan 011-153340, 153341