Norrköpings Suzukiförening

Information om föreningen.

Norrköpings Suzukiförening har varit verksam sedan 1988 och är en fristående föräldraorganisation. Antalet spelande barn har ökat under åren och är nu c:a 160 stycken. Vi värnar om att barnen ska få en så bra Suzukiundervisning som möjligt. Föreningen delar även ut stipendier till lärarna för att de ska kunna fortbilda sig enligt Suzukimetoden. Vi arrangerar uppspelningar och konserter. Föreningen ordnar varje år ett ”uppstartsläger” i augusti och i februari har vi de årligt återkommande Suzukidagarna i Norrköping. Bägge arrangemangen med inbjudna gästlärare.

Vi är en ekonomisk förening med en styrelse bestående av 9 föräldrar. Styrelsen behöver ständigt förnyas och därför ber vi er alla att se styrelsearbetet som en möjlighet att aktivt vara med och jobba för våra barns bästa. Du behöver inte vara något styrelseproffs utan vi är alla vanliga föräldrar. Mandatperioden är vanligtvis 2 år och vi träffas ungefär en gång i månaden på Kristinaskolan. Även lärare deltar på styrelsemötena. Våra viktigaste uppgifter är att anordna läger, Suzukidag, konserter samt att söka bidrag till vår verksamhet.

Cello i fokus

Förutom att delta i styrelsearbete finns även andra sätt att stödja vår förening genom till exempel punktinsatser av olika slag vid större arrangemang. Biljettförsäljning, bakning, försäljning av fika, ackompanjemang och städning är exempel på aktiviteter där alla kan bidra med sin insats. Om vi hjälps åt behöver arbetet inte bli så betungande.

Att vara medlem i Suzukiföreningen kostar för närvarande 450:-/år och familj. Pg.4299963-1 Detta innebär att man automatiskt är medlem i Svenska Suzukiförbundet (dit 250:- går), dessutom går 30:- till RUM(Riksförbundet Unga Musikanter) resterande 120:- är vad föreningen behåller per familj.

Svenska Suzukiförbundets teser innebär att:

  • i Sverige verka för spridning av Shinichi Suzukis filosofi och pedagogik.
  • utgöra ett samarbetsorgan för svenska Suzukigrupper och andra medlemmar i förbundet.
  • representera Sverige inom European Suzuki Association (ESA).
  • stödja samarbetet mellan Suzukigrupper i Sverige och andra länder.
  • arbeta för lärarutbildning och fortbildning, barnens musicerande och föräldrars träning enligt Suzukimetoden.

Man blir även medlem i ESA(European Suzuki Association) samt RUM(Riksförbundet Unga Musikanter) . Som medlem åtnjuter man därmed dessa föreningars förmåner och tidningar, Suzukinytt, European Suzuki Journal och Rumba. RUM inbjuder till olika läger och aktiviteter på riks- och distrikts-nivå. Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen finns kontaktinformation här. Du kan även nå föreningen via vanlig post på följande adress:

Norrköpings Suzukiförening
c/o Magnus Holmgren
Lidaleden 406
603 81 Norrköping

Suzukiföreningens vänner

Vill du som är före detta medlem eller anhörig stödja arbetet för lärare och föräldrar med att utbilda barn i musik?

Styrelsen har beslutat starta en stödförening för Suzukiföreningen i Norrköping.

För 100:-/år blir du stödmedlem till Norrköpings Suzukiförening. Pg: 4299963-1.

Tack för att du besöker vår webbplats och välkommen tillbaka!

Magnus Holmgren
Ordförande